Hvornår Kan Man Ringe Til Sin Læge?

Ring til din læge, hvis du efter nogle dage får det værre – mere feber eller åndenød. Ring til din læge, hvis er i tvivl om dine symptomer. Hvis lægen over telefon eller video vurderer, at du har alvorligere symptomer, så kan du blive henvist til undersøgelse på sygehuset.
Hvis du er blevet pludselig syg, din sygdom er blevet forværret eller du er kommet til skade skal du mellem 8 og 16 ringe til din egen læge. Din egen læge tager mod akutte opkald alle hverdage fra 8-16. Fra kl. 16 til 8 og hele døgnet i weekend og helligdage kan du kontakte Lægevagten.

Hvornår er min lægetid?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Hvordan kontakter man sin læge?

Min Læge-appen

 1. se kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge.
 2. kontakte lægevagten.
 3. se tidligere og kommende aftaler med egen læge.
 4. se dine vaccinationer, og hvilke vaccinationer der anbefales til dig.
 5. se dine henvisninger til fx speciallæge.
 6. se diagnoser og forløbsplaner.
 7. holde din lægeaftale som videokonsultation.
You might be interested:  Hvor Lang Er En Hund Gravid?

Hvordan kan jeg skrive til Min Læge?

Skriv til lægen og forny recepter

Velkommen til emailkonsultation.dk hvor du kan sende sundhedsfaglige spørgsmål direkte til din praktiserende læge eller speciallæge. Du kan også forny dine recepter elektronisk på siden. Alle data, som sendes og modtages, er krypterede efter gældende sikkerhedsregler.

Hvad gør man hvis man ikke kan komme igennem til sin læge?

Hvis du ikke kan opnå kontakt med din egen læge, svarer lægevagten på 70 11 31 31 døgnet rundt. Hvis der er tale om alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal du ringe 1-1-2. Jeg oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med min egen læge.

Hvor kan jeg se mine tider på hospitalet?

Se hvornår du har en tid

Du kan se tidspunktet for din aftale i det indkaldelsesbrev, du har fået i e-boks eller via borger.dk. Du kan også se dine aftaler ved at logge på booking.rm.dk med NemID.

Hvor kan man se sine tider?

Aftaleoversigt

 • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk.
 • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten.
 • Kan man maile til sin læge?

  Der findes ingen formelle krav om, at du som praktiserende læge skal kunne sende eller modtage sikker e-mail. Ligesom det er muligt at sende til patienternes e-Boks vha. CPR-nummer i e-Boks Express, er det også muligt at sende til en virksomheds e-Boks vha. CVR-nummer.

  Hvad hedder det når man ikke må sige noget videre?

  Injurier. Man kan også blive straffet, hvis man uden for en privat sammenhæng siger, skriver eller gør noget, der fornærmer en anden persons ære. Det kaldes for en injurie eller en ære-krænkelse. For eksempel må man ikke beskylde en person for at have lavet noget ulovligt, hvis personen ikke har gjort det.

  You might be interested:  Hvad Betyder Iskæmisk Hjertesygdom?

  Hvad skriver lægerne om dig?

  På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

  Hvad er en email konsultation?

  E-konsultation kan bruges som kontaktform, når der er tale om enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver svar på supplerende spørgsmål fra lægens side. En E-konsultation bør kunne gennemføres ved ét kort spørgsmål fra patienten og ét kort svar fra lægen.

  Hvad koster en e-konsultation?

  Lægernes grundhonorar for en almindelig lægekonsultation er 132,44 kroner. Prisen for en e-konsultation er 41,63 kroner og en telefonkonsultation koster 25,93 kroner. Et sygebesøg i hjemmet koster mellem 204 og 339 kroner, alt efter hvor langt lægen skal køre.

  Hvad gør jeg når min egen læge har lukket?

  Brug kun lægevagten, hvis du er blevet pludselig syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade. Lægevagten kan kontaktes på 70 11 31 31 mellem kl. 16 og 8 på hverdage og døgnet rundt i weekender og helligdage.

  Kan lægen nægte en akut tid?

  Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

  Hvis man vil have en anden læges vurdering?

  Som udgangspunkt har du ikke ret til en second opinion

  Hvis du oplever, at dit undersøgelsesforløb eller behandling er kørt ind i en blindgyde, kan du tale med din læge om muligheden for at blive henvist til et andet sted for at blive undersøgt eller behandlet påny. En anden mulighed er at kontakte en patientvejleder.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.