Hvornår Skal Man Søge Læge Ved Hjernerystelse?

Du bør altid søge læge, hvis du mistænker at have fået en hjernerystelse, så du kan få den rette lægelige vurdering og hjælp fra start. Det er særligt vigtigt at søge læge akut, hvis du i forbindelse med traumet oplever: Stærke smerter eller stivhed i nakken
Du skal kontakte lægen med det samme, hvis den tilskadekomne: bliver forvirret og usammenhængende. får lammelser i arme eller ben. hvis vedkommende ikke længere kan vækkes normalt.

Hvad gør man ved mistanke om hjernerystelse?

Hvis du tror, du måske kan have en hjernerystelse, så kontakt din læge eller skadestue OG tjek vores akutvejledning for håndtering af hjernerystelse. Opstår der følgende ændringer i tilstanden i timerne/dagene efter ulykken, er det vigtig at ringe til akuttelefon på nummeret 1813 og fortælle om din tilstand.

Hvad må man ikke gøre når man har hjernerystelse?

– Sørg for at sove, hvile og spise godt. – Undgå at være sengeliggende i dagevis, let fysisk aktivitet er fint. – Undlad at føre et motoriseret køretøj eller at bruge cykel. Det vigtigste råd er at lytte til din krop og holde inde med aktiviteter, der medfører forværring af symptomerne.

You might be interested:  Sygdom Hvor Man Ikke Kan Føle Smerte?

Hvordan bliver man testet for hjernerystelse?

Diagnostiske kriterier umiddelbart efter slaget

  1. Pludselig ændring i mental tilstand ved bevidsthed (konfusion, desorientering, agitation, m.v.)
  2. Tab af hukommelse umiddelbart fra før eller efter ulykken.
  3. Tab af bevidsthed.
  4. Eventuelt forbigående neurologiske udfald (påvirket tale, nedsat kraft, dobbeltsyn og lignende.)

Hvornår ved man at man har fået hjernerystelse?

Hjernerystelse ses ved en større skade mod hovedet. I de milde tilfælde medfører det umiddelbar hovedpine, kvalme og evt. opkastninger samt træthed. I moderate og svære tilfælde kan man desuden tabe bevidstheden i kortere eller længere tid, samt miste hukommelsen før og/eller efter skaden.

Hvor lang tid tager en mild hjernerystelse?

For de fleste er symptomer og ubehag mest fremtrædende de første 7-10 dage. Efter 1 måned er symptomerne bedret og i mange tilfælde borte. De allerfleste er raske efter 3 måneder. Forsinket bedring kan skyldes overforbrug af smertestillende medicin.

Hvor lang tid tager en lille hjernerystelse?

En hjernerystelse er oftest uden komplikationer og varer normalt ikke mere end nogle dage eller få uger. I nogle tilfælde, og hvorfor er der ingen der med sikkerhed kan forklare endnu, forlænges varigheden af hjernerystelsen over måneder og måske år. Sker dette, kan hjernerystelsen da postcommotionelt syndrom.

Hvor lang tid må man sove med hjernerystelse?

I de første to døgn efter hjernerystelsen bør du tage det roligt og afholde dig fra fysisk og mentalt krævende aktiviteter. Det er almindeligt at være træt. Det er derfor en god ide at hvile og sove så meget, som du har brug for. Du bør dog ikke være fuldstændigt sengeliggende i mere end 2-3 dage.

You might be interested:  Hvorfor Må Man Ikke Løfte Som Gravid?

Hvad sker der hvis man kigger på skærm med hjernerystelse?

Du må gerne sove umiddelbart efter en hjernerystelse. Lig dog ikke i sengen hele dagen, men skift mellem hvile og let aktivitet. Du må gerne være fysisk aktiv, læse bøger eller se på skærme – så længe det ikke forværrer dine symptomer.

Hvad sker der hvis man ser tv med hjernerystelse?

»Vi ser hos patienter med hjernerystelse, at de ofte får hovedpine, når de får for mange indtryk. Jeg har ikke selv kunnet finde klart videnskabeligt belæg for, at man ikke må se fjernsyn, men hvis man bliver utilpas af at bruge skærme, så skal man lade være med det,« siger hun.

Kan man måle en hjernerystelse?

Diagnosen hjernerystelse stilles på baggrund af tegn på forstyrret hjernefunktion umiddelbart efter slaget. CT- eller strukturel MR-skanning vil for de fleste patienter med hjernerystelse vise normale forhold.

Hvor hårdt skal man slå hovedet for at få hjernerystelse?

Indtil for nylig har man ikke kendt sammenhængen mellem, hvor hårdt man slår hovedet og hvilke symptomer kroppen vil reagere med ved en hjernerystelse. Ny forskning viser dog, at det ikke er slagets kraft, der afgør, om man får en hjernerystelse. Ej heller omfanget af symptomer.

Hvor meget skal der til for at få hjernerystelse?

Hvor meget skal der til for at få hjernerystelse? Har man først haft en hjernerystelse er sandsynligheden for at pådrage sig en ny størrer. Flere faktorer spiller ind her, men en af årsagerne er, at slag og stød mod hjernen ikke behøver samme styrke som førhen for at resultere i hjernerystelse.

You might be interested:  Hvilke Undersøgelser Skal Man Til Som Gravid?

Hvornår kan man gå på arbejde efter hjernerystelse?

Din medarbejder skal kunne varetage almindelige, dagligdags aktiviteter uden større gener, men gerne med pauser, inden han eller hun starter i job igen. Start blidt op. Måske med en times dagligt arbejde eller en time et par gange om ugen.

Hvor længe skal man holde sig i ro efter en hjernerystelse?

Du skal tage en hjernerystelse alvorligt, men det er stadig vigtigt at bruge din krop og hjerne så længe, at aktiviteten ikke forværrer symptomerne i længere tid. Hold dig i ro de første 24-48 timer, men begynd derefter at supplere hvile med bevægelse og vend gradvist tilbage til dine normale aktiviteter.

Leave Comment

Your email address will not be published.