Hvornår Skal Man Søge Læge?

Hvis du har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til egen læge (eller 1813, hvis det er uden for din egen læges åbningstid). Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.
I skal søge læge, hvis noget ved barnets tilstand bekymrer jer. Det gælder også, hvis barnet ikke tisser, er sløvt og slapt, får tiltagende mavesmerter eller blodig diarré. Hvis et spædbarn har diarré eller opkastning samt feber i mere end et døgn, skal I søge læge. Ved større børn kan I se tilstanden an i to-tre dage.

Contents

You might be interested:  Hvorfor Får Man Kræft Af Stråling?

Hvornår bør jeg kontakte min læge?

Hvis du føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
Hvis du er bekymret eller i tvivl.
Hvis du er testet positiv for covid-19 og er i øget risiko kan du være i målgruppen for tidlig behandling for covid-19.

Hvad er symptomerne på COVID-19 i 2022?

Symptomerne varierer fra person til person, og kan fx være feber, tør hoste, hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, træthed, forkølelsessymptomer, tab af smags og/eller lugtesans, vejrtrækningsbesvær mv.

Hvad er de mest almindelige symptomer på smitte med COVID-19?

Lette symptomer på covid-19 er symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. der typisk vil være forbigående og hvor du ikke føler dig syg.
Betydelige symptomer på covid-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen og problemer med at trække vejret, hvor du føler dig syg.

Hvordan udvikler feberen sig, hvis jeg får COVID-19?

Feberen kan være svingende og vare over flere dage. Hos børn kan feberen godt være fraværende eller kortvarig

Kan jeg blive henvist til specialklinik, hvis jeg har senfølger?

Ved uventede, eller komplekse og langvarige symptomer, som er opstået i forbindelse
med infektion med COVID-19 henvises patienten til praktiserende speciallæge, specifik
sygehusafdeling eller en regional COVID-19 senfølgeklinik

Hvilke bivirkninger kan der være af tabletbehandling (Lagevrio) mod coronavirus?

De hyppigst indberettede bivirkninger er diarré, kvalme, svimmelhed og hovedpine. Alle
bivirkningerne var milde til moderate i studiet, som lægger til grund for Sundhedsstyrelsens
anbefaling. Vi kender endnu ikke langtidsbivirkningerne.

Hvornår vil en COVID-19-smittet typisk opleve alvorlig sygdom efter at være blevet syg?

Hvis der sker progression fra moderat til alvorlig sygdom sker det oftest 3-8 dage efter patienten har udviklet moderat sygdom. Faresignaler ift. udvikling af alvorlig sygdom er tiltagende iltbehov for at holde en ilt-mætning på 93%, høj og stigende respirationsfrekvens (20-35/min)

You might be interested:  Hvornår Skal Man Kontakte Læge Ved Feber?

Hvornår begynder behandlingen med tabletter mod coronasygdom?

Hvis du tænker, at du er i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge
hurtigst muligt, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer
på covid-19.

Kan jeg blive mere syg af ny coronavirus, hvis jeg i forvejen har en sygdom?

Nogle personer er i øget risiko for at udvikle mere alvorlig sygdom, hvis de får COVID-19.
Det gælder personer med visse tilstande og sygdomme.

Hvornår udvikler man mest sandsynligt symptomer efter at være smittet med ny coronavirus?

De fleste, som bliver smittet med ny coronavirus, udvikler symptomer på covid-19 mellem 1 og
14 dage efter, de har været udsat for smitte. Størstedelen får symptomer efter ca. 5-6 dage.
Særligt i dagene op til personen får symptomer, er der øget risiko for at smitte andre.

Hvornår smitter COVID-19 mest?

Smitte kan ske fra både asymptomatiske og præsymptomatiske personer, men risikoen
for smitte antages at være størst fra personer, der udvikler symptomer. Den største
udskillelse af virus sker i døgnene omkring symptomdebut

Kan jeg få fremrykket 3. stik, hvis jeg er i risikogruppen?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at give mulighed for at fremrykke 3. stik til 140 dage efter 2. stik for enkelte personer mellem 18-39 år, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Hvor lang tid efter en vaccination mod COVID-19 kan man opleve bivirkninger?

Svar: Mange almindelige bivirkninger, som f. eks. smerter og rødme på injektionsstedet eller let temperaturstigning, opstår og forsvinder inden for 48 timer efter vaccination.

You might be interested:  Hvordan Forebygger Man Kræft?

Hvilke medfølgende årsager kan der være til, at jeg oplever senfølger ved smitte med coronavirus?

Det gælder bl.a. svag antistofreaktion, inflammatorisk eller anden form for øget
immunrespons, svag kondition pga. inaktivitet og psykologiske faktorer. Desuden kan trombo-embolisk sygdom hos indlagte patienter med COVID-19 spille en rolle for udviklingen af senfølger.

Hvilke bivirkninger er der ved at få 3. stik med coronavaccine?

Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over
igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved dit 3. stik kan du opleve,
at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre end ved 1. og 2. stik.

Leave Comment

Your email address will not be published.