Oftalmologi Hvad Er Det?

Oftalmologi er det medicinske speciale, der beskæftiger sig med øjensygdomme.
Oftalmologi er et kombineret medicinsk og kirurgisk speciale med højt patientflow. Den medicinske del består af diagnosticering og medicinsk behandling af øjensygdomme. Den kirurgiske del består primært af intraokulær mikrokirurgi, men også makrokirurgi i form af øjenlågs-, skele- og orbita-kirurgi.

Hvad betyder Oftalmolog?

Læren om sygdomme i øjet og dets omgivelser kaldes i fagsproget for oftalmologi. En øjenlæge kaldes derfor også oftalmolog.

Hvad kan en øjenlæge?

Hvad man måske ikke er klar over, er at øjnene faktisk kan fortælle en del om ens generelle helbred og ikke kun synet. Når øjenlægen kigger ind i øjet vil han eller hun kunne se din nethinde og andre dele af øjet, samt dine blodårers tilstand på en måde som intet andet organ ville kunne afsløre.

Hvordan foregår en øjenundersøgelse?

En almindelig øjenundersøgelse af voksne omfatter som hovedregel en vejledende synsprøve, måling af egen afstandsbrille, måling af øjets væsketryk, undersøgelse af øjet med spaltelampe samt fotografering af øjets nethinde. Hvis det skønnes nødvendigt, dryppes øjnene med pupiludvidende dråber.

Kan man komme til øjenlæge uden henvisning?

Behandling hos en speciallæge kræver henvisning fra din praktiserende læge. Du kan dog henvende dig direkte til ørelæger og øjenlæger uden en henvisning.

You might be interested:  Hvad Betyder Immunitet Coronapas?

Hvornår skal man gå til øjenlæge?

Hvis optikeren ved en synstest eller synsprøve får mistanke om en sygdom i øjet, (for eksempel grøn stær, begyndende nethindeløsning eller AMD), sender vi dig videre til en øjenlæge. Er der akut mistanke, henviser optikeren dig til den lokale øjenlæge eller sygehus, så du kommer til hurtigst muligt.

Kan man selv vælge øjenlæge?

Du kan desuden altid selv bestille tid hos en praktiserende øjenlæge uden henvisning og uden egenbetaling. Praktiserende øjenlæger er ikke omfattet af den udrednings- og behandlingsgaranti, som øjenafdelingerne på sygehusene er forpligtede af.

Hvor lang tid virker Pupiludvidende dråber?

Øjendråberne får musklerne i øjet til at slappe af og derved udvides pupillen. Derfor bliver synet sløret og man bliver mere følsom over for lys. Effekten varer fra nogle få timer til flere dage afhængig af præparatet.

Hvad er forhøjet tryk i øjet?

Øjnenes væsketryk måles i enheden millimeter kviksølv (hvilket forkortes til mmHg). De fleste mennesker har et tryk på mellem 10 og 21 mmHg, hvilket man også har brugt som øverste grænse for det normale tryk i øjnene.

Kan optiker måle tryk i øjet?

Udover at teste dit syn, tager vi også et digitalt billede af nethinden og måler trykket i dine øjne. Er du over 40 år, eller har du en sygdomshistorie i din nærmeste familie, vil optikeren ved en synstest med sundhedstjek undersøgelse også måle trykket i dine øjne.

Hvordan får man en tid hos øjenlægen?

Henvendelse til en øjenlæge kræver ikke henvisning fra egen læge. Drejer det sig om en akut øjenlidelse, kan man kontakte egen øjenlæge, og hvis ikke man har en sådan, bør man henvende sig til egen læge, der i en del tilfælde kan behandle tilstanden.

You might be interested:  Hvad Er Chancen For At Blive Gravid Af Præsperm?

Er det gratis at gå til øjenlæge i Danmark?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af sygesikringen og får et sundhedskort. Sundhedskortet giver ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Hvad koster en konsultation hos en øjenlæge?

Pris øjenlæge konsultation 940 kr.

Vi kan undersøge børn, som er fyldt 6 år. Børn skal bookes pr. telefon 71 70 00 00 eller ved at skrive til [email protected].

Leave Comment

Your email address will not be published.