Skifte Læge Hvordan?

Hvordan vælger jeg læge? Du vælger læge på borger.dk. Du kan vælge læge for dine børn digitalt på borger.dk, indtil de fylder 15 år. Når dine børn fylder 15 år, har de mulighed for selv at vælge læge på borger.dk.
Skift læge Du kan selv skifte læge med NemID/MitID, eller du kan bestille tid til Borgerservice, så vi kan hjælpe dig. Skift læge nu Log på med NemID/MitID Bestil tid til Borgerservice, hvis du ikke har NemID/MitID. Hvis du har brug for, at en anden person handler på dine vegne i Borgerservice, kan du hente og udfylde en fuldmagtsblanket.

Kan du betale for at skifte læge?

Du skal have dit betalingskort klar, hvis du skal betale for at skifte læge. Vær opmærksom på, at du i nogle kommuner kun kan betale med Dankort. Har du ikke noget betalingskort, kan du henvende dig til kommunen og få hjælp. Når du skifter læge, skal du angive årsagen til, at du ønsker at skifte læge.

You might be interested:  Hvilke Vitaminer Som Gravid?

Kan man skifte læge når man vil?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

Hvordan bestiller man tid hos sin læge?

Henvendelser vedrørende akut sygdom, kan ikke finde sted via Lægevejen.dk. Du bør i stedet ringe til din læge. Du kan bestille tid hos din læge/speciallæge til personlig konsulation. Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din læge/speciallæge, og modtage svar.

Er det gratis at skifte læge?

I Danmark er der frit valg blandt læger i den kommune, hvor du bor, så længe lægen eller klinikken har åbent for tilgang af nye patienter og lægen ligger inden for 15 km fra din bopæl. I enkelte kommuner er kilometergrænsen dog kun 5 km. Skift af læge er altid en mulighed, men det er ikke altid gratis.

Kan man skifte læge hvis man er utilfreds?

Hvis du som patient ikke er tilfreds har du mulighed for mod et honorar at skifte til en anden praktiserende læge med virkning indenfor 14 dage – eller overgå til gruppe 2 medlemskab af Sygesikringen.

Hvad koster det at skifte læge 2022?

Ellers koster det 215 kr. (2022) at skifte læge.

Hvor langt må man bo fra sin læge?

Hvis borgeren vælger at skifte læge ved flytning:

kan vælge læge eller klinik inden for en afstand på 5/15 km fra egen bopæl. Borgeren har ret til at vælge mellem to læger eller klinikker. Bekendtgørelsens § 2 redegør for regionens forpligtelser, hvis det ikke kan lade sig gøre.

You might be interested:  Hvornår Skal Man Fortælle At Man Er Gravid?

Hvad koster en privat læge?

Priserne for et besøg af Privatlægen ligger mellem kr. 1.500 og kr. 2.500 afhængig af postnummer.

Hvornår er man læge?

Efter 6 år på universitetet og aflæggelse af lægeløftet må man kalde sig læge. Den postgraduate uddannelse begynder lige efter studiet med den kliniske basisuddannelse (KBU), som pt. udgøres af to ophold af 6 måneders varighed (12 måneder i alt).

Kan man bestille tid til læge online?

Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

Hvordan bestiller man tid hos lægen online?

Via appen kan du bl.a.:

  1. se kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge.
  2. kontakte lægevagten.
  3. se tidligere og kommende aftaler med egen læge.
  4. se dine vaccinationer, og hvilke vaccinationer der anbefales til dig.
  5. se dine henvisninger til fx speciallæge.
  6. se diagnoser og forløbsplaner.

Hvad skriver lægerne om dig?

På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Hvordan får min nye læge min journal?

Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

Kan man skifte speciallæge?

Skønner din læge, at du skal undersøges af en speciallæge, sender din læge en elektronisk henvisning til en server. På serveren er hospitaler, praktiserende læger og speciallæger forbundet med hinanden. Ofte vil din læge foreslå en bestemt speciallæge. Men du kan frit vælge den speciallæge, du ønsker.

Leave Comment

Your email address will not be published.